Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2022 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

4 maj 2022

Paragrafer

132-150

Anslaget publicerades

5 maj 2022

Anslaget tas ner

27 maj 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen