Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

3 maj 2022

Paragrafer

26 - 34

Anslaget publicerades

6 maj 2022

Anslaget tas ner

29 maj 2022

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

  • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022 finns att ta del av på socialförvaltningen.