Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Styrelseprotokoll från Finnvedens samordningsförbund

Protokoll från Finnvedens samordningsförbunds sammanträde den 2 maj 2022 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Finnvedens samordningsförbund

Sammanträdesdatum

2 maj 2022

Paragrafer

1-6

Anslaget publicerades

2022-05-10

Anslaget tas ner

2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen