Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 augusti 2022

Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 29 augusti 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

29 augusti

Paragrafer

21-25

Anslaget publicerades

2 september

Anslaget tas ner

26 september

Förvaringsplats för protokollet

Kulturförvaltningen

  • Ta del av protokollet från kulturnämndens sammanträde den 29 augusti 2022 genom att kontakta kommunens kontaktcenter.