Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 30 augusti 2022

Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 30 augusti 2022 är nu justerat.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Sammanträdesdatum

30 augusti

Paragrafer

79-93

Anslaget publicerades

6 september

Anslaget tas ner

29 september

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun

  • Protokollet finns att ta del av hos bygg- och miljöförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.