Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 31 augusti

Protokoll från fastighet- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 31 augusti är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Paragrafer

37-42

Anslaget publicerades

2022-09-07

Anslaget tas ner

2022-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen

  • Protokollet från fastighet- och servicenämndens arbetsutskott den 31 augusti finns att ta del av hos fastighet- och serviceförvaltningen.