Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 6 september 2022

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 6 september 2022 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-06

Paragrafer

51-56

Anslaget publicerades

2022-09-07

Anslaget tas ner

2022-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen