Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 september 2022

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 7 september 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

7 september 2022

Paragrafer

37-40

Anslaget publicerades

2022-09-08

Anslaget tas ner

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 september 2022 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.