Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Upphävande av del av detaljplan ”H28 - Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter i Hestra, ISABERGSTOPPEN”

Kommunen har påbörjat planläggningsarbete för fastigheten del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 m.fl. i Isabergsområdet i Hestra. Inom området gäller detaljplan H28 från 2011. Delar av denna detaljplan ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar föreslås upphävas. Motivering för upphävandet är att den gällande detaljplanen är inaktuell och förhindrar en önskad utveckling.

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 5 oktober 2022.

Du hittar hela förslaget på sidan Upphävande av del av gällande detaljplan för ISABERGSTOPPEN - Gislaved.se


Detaljplan för Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter i Hestra, ISABERGSTOPPEN

Anslag / bevis


Ansvarig instans

Bygg- och mijönämndens utskott

Anslaget publicerat

6 september

Granskningstid

7 september 2022-5 oktober 2022

Synpunkter lämnas senast

5 oktober 2022

Anslaget tas ner

5 oktober 2022

Förvaringsplats för förslaget

Bygg- och mijöförvaltningen, kommunhuset

Ta del av detaljplan

Alla förslag till detaljplan finns på sidan Detaljplaner under arbete. Du kan även ta del av förslaget med tillhörande utredningar på biblioteket i Gislaved och på biblioteket i Hestra.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till kommunen. Synpunkter på förslaget skickas via e-post eller till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.