Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2022 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 september 2022

Paragrafer

244-254

Anslaget publicerades

2022-09-12

Anslaget tas ner

2022-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontoret