Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens arbetsutskotts extrainsatt sammanträde den 14 september

Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 14 september är nu justerat.Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott, extrainsatt sammanträde

Sammanträdesdatum

14 september 2022

Paragrafer

43-44

Anslaget publicerades

14 september 2022

Anslaget tas ner

10 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen

  • Protokollet från fastighet- och servicenämndens arbetsutskott, extrainsatt sammanträde den 14 september finns att ta del av hos fastighet- och serviceförvaltningen.