Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 september 2022

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 september är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

15 september 2022

Paragrafer

88 - 92

Anslaget publicerades

2022-09-15

Anslaget tas ner

2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen