Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 september

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanträdesdatum

13 september

Paragrafer

76-90

Anslaget publicerades

16 september

Anslaget tas ner

11 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen