Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 12 september 2022

Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 12 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

12 september

Paragrafer

33-41

Anslaget publicerades

16 september

Anslaget tas ner

10 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Kulturförvaltningen