Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 september 2022

Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

16 september

Paragrafer

35-40

Anslaget publicerades

16 september

Anslaget tas ner

10 oktober

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen