Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 14 september 2022

Protokoll från arbetsmarknadsutskottets sammanträde 14 september är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Arbetsmarknasutskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

13-17

Anslaget publicerades

2022-09-21

Anslaget tas ner

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 14 september 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltnngen.