Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från Valnämndens sammanträde den 14 september 2022

Protokoll från valnämndens sammanträde den 14 september 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer

29-32

Anslaget publicerades

2022-09-21

Anslaget tas ner

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från valnämndens sammanträde den 14 september 2022 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.