Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 september

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 september är justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Socialnämnd

Sammanträdesdatum

15 september 2022

Paragrafer

93 - 110

Anslaget publicerades

2022-09-22

Anslaget tas ner

2022-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen