Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

protokoll från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 12 oktober 2022

Protokoll från arbetsmarknadsutskottets sammanträde 12 oktober är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Arbetsmarknadsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-10-12

Paragrafer

18-20

Anslaget publicerades

2022-10-17

Anslaget tas ner

2022-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 12 oktober finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.