Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2022

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

19 oktober 2022

Paragrafer

52 - 54

Anslaget publicerades

19 oktober 2022

Anslaget tas ner

11 november 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 19 oktober 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.