Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 november 2022

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 9 november 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

9 november 2022

Paragrafer

55 - 59

Anslaget publicerades

9 november 2022

Anslaget tas ner

2 december 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 9 november 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.