Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2022

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 november är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

9 november 2022

Paragrafer

290-303

Anslaget publicerades

9 november 2022

Anslaget tas ner

1 december 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen