Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 7 november 2022

Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 7 november 2022 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

7 november

Paragrafer

42-53

Anslaget publicerades

11 november

Anslaget tas ner

5 december

Förvaringsplats för protokollet

Kulturförvaltningen