Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 9 november 2022

Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 9 november är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fritid- och folkhälsonämnden

Sammanträdesdatum

9 november

Paragrafer

56-67

Anslaget publicerades

16 november

Anslaget tas ner

8 december

Förvaringsplats för protokollet

Fritid- och folkhälsoförvaltningen