Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 16 november 2022

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 16 november 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

16 november 2022

Paragrafer

28 - 34

Anslaget publicerades

16 november 2022

Anslaget tas ner

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen