Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 november

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 november är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

15 november

Paragrafer

93-108

Anslaget publicerades

17 november

Anslaget tas ner

12 december

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen