Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från valberedningens sammanträde den 7 november 2022

Protokoll från Valberedningens sammanträde den 7 november är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Valberedningen

Sammanträdesdatum

2022-11-07

Paragrafer

1-4

Anslaget publicerades

2022-11-07

Anslaget tas ner

2022-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från valberedningens sammanträde den 7 november finns att ta del av hos kommunstyrelseförvaltningen.