Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 23 november 2022

Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 23 november 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Kommunstyrelsens näringsutskott

Sammanträdesdatum

23 november 2022

Paragrafer

51 - 55

Anslaget publicerades

23 november 2022

Anslaget tas ner

16 december 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 23 november 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen