Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 november

Protokoll från Fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

16 november

Paragrafer

92-107

Anslaget publicerades

2022-11-24

Anslaget tas ner

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen