Begär rättelse eller radering

Här kan du begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som behandlas i Gislaveds kommun. Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner en blankett som du sedan lämnar in i kommunens kontaktcenter eller skickar med vanlig post till kommunen.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller raderade.

Förtydligande av rättelse och radering

Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

En stor del av kommunens behandlingar av personuppgifter sker med lagstöd av exempelvis myndighetsutövning. Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning eller annan laglig grund.

Om det däremot skulle vara så att kommunen behandlar uppgifter om dig som inte stämmer överens med bestämmelserna i dataskyddsförordningen så ska naturligtvis en radering eller rättelse ske utifrån din begäran.

Här kan du begära rättelser eller radering av dina personuppgifter

En stor del av kommunens behandlingar av personuppgifter sker med lagstöd av exempelvis myndighetsutövning. Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning eller annan laglig grund.

Om det däremot skulle vara så att kommunen behandlar uppgifter om dig som inte stämmer överens med bestämmelserna i dataskyddsförordningen så ska naturligtvis en radering eller rättelse ske utifrån din begäran.

Så skyddar vi dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Ladda hem blankett för rättelse eller radering av personuppgifter Pdf, 167.9 kB.

Sidan uppdaterades senast: