Överklaga beslut

När ett beslut är fattat tillkännages det på kommunens officiella anslagstavla genom ett anslag om att det finns ett protokoll. I Gislaveds kommun använder vi oss av en digital anslagstavla här på kommunens webbplats.

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel så finns det två olika sätt att överklaga, beroende på beslutet, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från den dag då beslutets protokoll har justerats och satts upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten avslå din överklagan men om din överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp i kommunen igen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är berörd av beslutet har rätt att överklaga. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar en av förvaltningsrätterna själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Sidan uppdaterades senast: