Medborgardialog

Gislaveds kommun tycker att det är viktigt att kommunens invånare kan vara med och påverka politiska beslut och därmed kommunens utveckling. Därför arbetar Gislaveds kommun aktivt med medborgardialog.

Vad innebär medborgardialog?

Medborgardialog innebär att Gislaveds kommuns politiker och tjänstemän aktivt tar kontakt med kommunens invånare för att få reda på vad de tycker och tänker om olika frågor. Till exempel kan kommunen bjuda in till olika former av möten, eller be dig svara på en enkät, med mera. Invånarnas ideér, synpunkter och förslag ligger sedan till grund för politiska beslut och/eller åtgärder. Barn och unga är den målgrupp som prioriteras i Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog.

Du kan även själv lämna förslag på frågor som du vill ska diskuteras under dialogaktiviteter. Det gör du genom att använda vårt system för hantering av klagomål och synpunkter "Tyck till" som finns på kommunens webbplats. Via systemet tar vi om hand om din synpunkt/förslag och du får svar på hur vi kommer att hantera ditt ärende. Självklart kan du även kontakta enskilda politiker och tjänstemän.

Handbok för medborgardialog

Hur kommunens politiker och tjänstemän ska arbeta med medborgardialog finns beskrivet i handboken "En handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun". Du kan ladda ner och läsa handboken som finns i högerspalten.

Projekt medborgardialog

Under 2012 och 2013 pågick projekt medborgardialog. För att  fokusera på demokratifrågor och medborgardialog tillsatte kommunfullmäktige en demokratiberedning som bestod av elva politiker som representerade alla partier i kommunfullmäktige. Demokratiberedningen fungerade som styrgrupp för projekt medborgardialog och genomförde ett antal dialogaktiviteter, samt sammanställde kommunens handbok för medborgardialog.

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-08