Demokratifika

Demokratifika är en informell form av medborgardialog som startades av praktikanter på kommunstyrelseförvaltningen sommaren 2019. Resultatet var så lyckat att Demokratiberedningen valt att fortsätta föra dialog på liknande sätt.

Demokratifika är tänkt som en av flera politisk plattformar för kommuninvårnarnas engagemang i samhället. Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på. Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk.

För att försöka fånga upp de tankar, idéer, engagemang och den energi som finns ute bland kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt att arbeta på.

Den första demokratifikan i Demokratiberedningens regi hölls under hållbarhetsveckan 2019 och hade som fokus hur deltagarna ser på demokratiutvecklingen i Gislaveds kommun.

Delta på demokratifika

Under hållbarhetsveckan 2020 planerar demokratiberedningen en digital demokratifika tisdagen den 22 september.

Läs mer på webbsidan om hållbarhetsveckan

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-04