Demokratifika

Demokratifika är en informell form av medborgardialog som startades av praktikanter på kommunstyrelseförvaltningen sommaren 2019. Resultatet var så lyckat att Demokratiberedningen valt att fortsätta föra dialog på liknande sätt.

Vad är demokratifika?

Demokratifika är tänkt som en av flera politisk plattformar för kommuninvårnarnas engagemang i samhället. Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på. Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk.

För att försöka fånga upp de tankar, idéer, engagemang och den energi som finns ute bland kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt att arbeta på.

Sidan uppdaterades senast: