Lokalsamtal i Villstad

Välkommen på lokalsamtal i Villstad

Nu kommer kommunen till Villstad med omnejd för att diskutera hur vi tillsmmans kan utveckla bygden. Träffen är ett led i kommunens satsning på medborgardialog och under kvällen deltar politiker och tjänstepersoner.

Enkät

För att kunna förbereda träffen på bästa sätt behöver vi er hjälp inför mötet att svara på en enkät. Enkäten kommer publiceras några veckor innan träffen.

Enkäten inehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?

Digital dialog

Med anledning av spridningen av covid-19 kommer vi att ha ett digitalt möte. Mer information om datum, anmälan och tid kommer.

Välkommen till lokalsamtal i Villstad!

Sidan uppdaterades senast: 2021-01-12