Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis och kommunens brottsförebyggande råd är en enkel metod för att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan handlar egentligen mest om en ökad vaksamhet och engagemang grannar emellan. Metoden är enkel; man bildar en grupp av grannar som vill samverka och utser en kontaktperson. Därefter kontaktar man oss och får en utbildning av polisen samt information och material.

Statistiken visar att brott minskar med grannsamverkan.

 

Sidan uppdaterades senast: 2020-08-03