Bilden visar en flicka som äter ett äpple

foto: Smålandsbilder

Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som också tar hänsyn till fördelningen av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan hos befolkningen bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. En jämlik hälsa är en utmaning i folkhälsoarbetet.

Att ha en god hälsa innebär att uppleva ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, men likväl att känna sig behövd, uppleva tillvaron som meningsfull och ha kontroll över sitt eget liv. Det handlar om hur vi lever, men även om exempelvis ekonomi och kultur. Samspelet mellan alla dessa faktorer är viktiga för hälsan.

En annan betydelsefull faktor för hälsan är känslan av sammanhang. En människa som känner sig behövd, som upplever tillvaron som meningsfull och som känner sig ha kontroll över sitt eget liv har lättare att behålla hälsan än den som känner sig ensam och utan sammanhang.

Sidan uppdaterades senast: