Smålandsbilder

Insikt/utsikt

Gislaveds kommun arbetar aktivt med att förbättra folkhälsan i kommunen och ett viktigt område är alkohol- och drogförebyggande insatser, ANDT. Vi är med i Insikt/utsikt som är ett regionalt samarbete mellan Region Jönköpings län, polis och Länsstyrelsen i Jönköping län tillsammans med länets kommuner kring alkohol- och drogförebyggande samt brottsförebyggande arbete.

Gislaveds kommuns vision inom ANDT-området

Invånarna i Gislaveds kommun ska ha en god livskvalitet och vara tobaks- och alkoholskadefria samt fria från övriga droger, dopning och överdrivet spelande.
Alla unga som växer upp i vår kommun ska ha rätt till att växa upp under trygga förhållanden med frihet från tobak, alkohol och övriga droger, dopning och överdrivet spelande.

När det gäller tillgänglighet, konsekvenser och kostnader inom ANDT-området är det av värde att lyfta fram ett antal arbetsområden såsom tillgänglighetsbegränsning, prevention för barn och ungdomar, riskbruksprevention och trafiknykterhet.

Hemsida för Insikt/utsikt regionaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-13