Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och musikskola.

Nämndens nettobudget för 2022 ligger på drygt 798 miljoner kronor, vilket utgör cirka hälften av kommunens totalbudget.

Som helhet syftar verksamheten till en god social omsorg och en generell kompetenshöjning, vilket långsiktigt påverkar både individens och kommunens möjligheter till en positiv utveckling. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter målstyrs av pedagogiska program, skollag, skolförordningar, läroplaner och kommunens strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämndens ansvar

  • Följa och stimulera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt verka för god tillämpning.
  • Information i utbildnings- och barnomsorgsfrågor sker till allmänheten, företag och organisationer samt till myndigheter inom kommunen.
  • Inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i barn- och utbildningsnämndens reglemente.
  • Regelreformering sker inom nämndens verksamhetsområde.
  • Utveckla brukarinflytande inom verksamhetsområdet.

Kontaktpolitikerverksamhet

I rollen som ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämnden ingår att vara kontaktpolitiker. Som kontaktpolitiker representerar man barn- och utbildningsnämnden och inte något parti.

Läs mer om arbetet som kontaktpolitiker i arbetsordningen. Pdf, 130.4 kB.

Förteckning över kontaktpolitiker. Pdf, 53.6 kB.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Politiker i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande

Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande

Anders Martinsson (C), 1:e vice ordförande

Anders Martinsson (C), 1:e vice ordförande

Fredrik Johansson (S), 2:e vice ordförande

Fredrik Johansson (S), 2:e vice ordförande

Elisabeth Andersson (C)

Elisabeth Andersson (C)

Ann Nilsson (C)

Ann Nilsson (C)

Ulla Christiansson (M)

Ulla Christiansson (M)

Lill Hege Pettersson (KD)

Lill Hege Pettersson (KD)

Elisabet Lindroth (L)

Elisabet Lindroth (L)

Tommy Östring (WeP)

Tommy Östring (WeP)

Thomas Wallentin (S)

Thomas Wallentin (S)

Suzana Bahtanovic (S)

Suzana Bahtanovic (S)

Mattias Runesson (S)

Naile Azizi (S)

Naile Azizi (S)

Stefan Nylén (SD)

Stefan Nylén (SD)

Pierre Svanström (SD)

Pierre Svanström (SD)

Sidan uppdaterades senast: