Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap. förmynderskapsordningen (1995:379) samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet:

  • förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling
  • förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet
  • information om verksamheten till allmänheten
  • medborgardialog och brukardialog
  • uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer
  • förenkling av regelbeståndet
  • att nödvändiga handlingar finns tillgängliga för allmänheten på överförmyndarkansliet i Värnamo
  • att i övrigt fullgöra det övriga förvaltning- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

Överförmyndarnämndens ledamöter

Lis Melin (M), ordförande

Lis Melin (M), ordförande

Ylva Samuelsson

Ylva Samuelsson (S), vice ordförande

Ola Viktorsson (L)

Ola Viktorsson (L)

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-29