2019-10-23 Motion angående brister på handikapp-toaletter vid kommunala anläggningar

Tomas Johansson (WeP) Motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar, daterad den 23 oktober 2019PDF

Svar på motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar

Senast ändrad: av Yvonne Thelin Karlsson