Demokratiberedningenen

Demokratiberedningen är en fullmäktigeberedning i Gislaveds kommun som består av 15 politiker. Beredningen är ett politiskt organ som har som huvudsyfte att arbeta långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen.

Uppgifterna demokratiberedningen har är:

  • Omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till kommunfullmäktige.
  • Ta fram underlag inför kommunfullmäktiges vision, övergripande mål och inriktningar.
  • Ta fram underlag i arbetet med översiktsplan.
  • Löpande utvärdera vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan.
  • Utifrån vision, övergripande mål och inriktningar samt översiktsplan ta fram förslag på politiska initiativ.
  • Dialog med medborgare och näringsliv.
  • Bereda ärenden på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen har funnits i kommunen sedan 2019-01-01 och sammanträder sex gånger per år.

Demokratiberedningens ledamöter

Ordförande Agneta Karlsson (M), 1:e vice ordförande Lars-Ove Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Jeanette Fredriksson (S), Elin Gunnarsson (C), Joakim Olausson (C), Staffan Sjöblom (M), Peter Gillgard (KD), Lars Park (L), Thomas Johansson (WeP), Veronica Olmos Oscarsson (S), Josefine Dinäss (S), Lars Nilsson (S), Lisa Nilsson (SD), Pierre Svanström (SD), Peter Bruhn (MP).

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-09