Bild på massvis med människor som kommunicerar via trådar sociala medier

Frågor och svar om demokratiberedningen

Här nedan följer svar på vanliga frågor om demokratiberedningen.

Varför har vi en demokratiberedning i vår kommun och varför är det viktigt med en demokratiberedning?

Demokratiberedningen tillsattes i januari 2019 för att arbeta med kommunens demokratiutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att det är viktigt att vi skapar politiska plattformar för invånarnas engagemang i samhället.

Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på. Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk. För att försöka fånga upp de tankar, idéer, engagemang och den energi som finns ute bland kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt att arbeta på.

Därför beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett politiskt organ, kommunens demokratiberedning, som har som en av sina främsta uppgifter att stärka kommunens demokratiutveckling långsiktigt.

Vad har den enskilda invånaren att vinna på att vi har en demokratiberedning?

Den enskilda invånaren vinner på att det skapas fler demokratiska plattformar där invånare kan uttrycka sin åsikt. För den invånare som vill delta aktivt i demokrati- och samhällsutvecklingen innebär det att hen kan göra sin röst hörd, och vill hen inte själv göra sin röst hörd så finns vetskapen om att andra gör det.

Ibland anordnas demokratifika? Vad är det och varför ska man fika med politikerna?

Demokratifika är en av de plattformar som demokratiberedningen skapat för att öka tillgängligheten för invånarna att göra sina röster hörda. Vi tror på att det är nyttigt att sitta ner och samtala med varandra om saker som berör alla och då passar det såklart utmärkt att ta en fika samtidigt.

Vad innebär en demokratisk utveckling för invånaren?

Det innebär i korthet att vi får en kommun som har fler plattformar för olika personer att göra sina röster hörda på. På sikt vill vi ha en kommun där fler känner sig delaktiga i samhället, där fler är intresserade av den lokala demokratin och där fler väljer att engagera sig på olika sätt.

Är det vanligt att en kommun har en demokratiberedning?

Det är vanligt att kommuner tillsätter demokratiberedningar inför olika val, för att politiskt samordna den biten. Det är lika vanligt med en demokratiberedning som har ett lika långsiktigt uppdrag som vår demokratiberedning har.

Vilka är demokratiberedningens ledamöter?

De nuvarande ledamöterna i Demokratiberedningen hittar du på beredningens huvudsida: Demokratiberedningen.

Sidan uppdaterades senast: