Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet i kommunen förkortas BRÅ och är ett råd som ligger under kommunstyrelsen. Ordförande är kommunstyrelsens ordförande, Marie Johansson. Rådet träffas minst fyra gånger varje år. Deltagare i BRÅ är representanter från kommunens nämnder och förvaltningar, kommunala bolag samt polisen.

Vad gör BRÅ?

BRÅ planerar, samverkar, samordnar och informerar om det brottsförebyggande arbetet i kommunen så att en positiv utveckling sker. Målet för BRÅ är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Detta sker genom att sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. BRÅ´s nationella webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I samarbete med polisen har ett lokalt samverkansavtal tagits fram. Avtalet innehåller fyra huvudpunkter; skadegörelse, alkohol och narkotika bland ungdomar och unga vuxna, våldsbrott samt inbrott i bostad. Syftet med det lokala samverkansavtalet är att arbeta gemensamt för en ökad trygghet och minskad brottslighet utifrån en gemensam problembild.

Läs mer om kommunens brottsförebyggande arbete.

Samverkan Polis-Kommun Handlingsplan 2015-2016PDF

Ledamöter i Brottsförebyggande rådet i Gislaveds kommun

Marie Johansson (S) Ordförande Kommunstyrelsen

Carina Johansson (C) Kommunstyrelsen

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningsnämnden

Maria Gullberg Lorentsson (M) Socialnämnden

Niclas Palmgren (M) Bygg- och miljönämnden samt Räddningsnämnden

Tommy Stensson (S) Fritidsnämnden

Ylva Samuelsson (S) Kulturnämnden

Jörgen Karlsson (S) Tekniska nämnden

Förvaltningschef eller annan nyckelperson

Säkerhetssamordnare

Fältsekreterare

Representant från polisen

VD i AB Gislaveds hus

Folkhälsostrateg

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-16