Rådet för hållbar utveckling

Rådet för hållbar utveckling har funnits sedan januari 2021 och är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen. Det har tillsatts eftersom en bred samverkan och en arena där vi tillsammans kan enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar är avgörande för en hållbar utveckling i kommunen.

För en hållbar utveckling i hela kommunen

Rådets arbete tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling som finns i Agenda 2030 och arbetar med frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter, trygghet, folkhälsa, integration, trygghet, miljö, klimat, energi, cirkulär ekonomi med mera.

Målet är att arbeta långsiktigt med hållbar utveckling där dessa områden vävs ihop och kan växla upp varandra. Genom att samla dessa områden i ett råd för hållbar utveckling ökar möjligheten att tillsammans arbeta för en hållbar kommun som geografisk plats. Ett hållbart samhälle innebär exempelvis att vi människor mår bra och utvecklas utan att ta för mycket av jordens resurser.

Vilka ingår i rådet?

Funktioner inom kommunens organisation och företrädare för externa myndigheter och organisationer ska vara representerade i rådet.

Dessa funktioner ingår i rådet för hållbar utveckling:

 • Arbetsförmedlingen
 • AB Gislavedshus
 • Enter Gislaved AB
 • Gislaved Energi AB
 • Jönköpings länstrafik, JLT
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
 • Kommundirektör
 • Kommunens vårdcentraler
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Polisen
 • Region Jönköpings län
 • Representant från studieförbunden i kommunen
 • RF SiSU Småland

Sidan uppdaterades senast: