Politisk ledning

Kommunalråd

Carina Johansson, kommunalråd (C)
Kommunstyrelsens ordförande
mobil. 070-681 57 55
carina.johansson@pol.gislaved.se

Anton Sjödell, kommunalråd (M)
Kommmunstyrelsens 1:e vice ordförande
tel arb. 0371-813 91
mobil. 072-083 59 09
anton.sjodell@pol.gislaved.se

Marie Johansson, kommunalråd (S)
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
tel arb. 0371-811 88
mobil. 070-299 49 92
marie.johansson@pol.gislaved.se

Deltidsarvoderade kommunalråd

Maria Gullberg Lorentsson, barn- och utbildningsnämnden (M)
mobil. 070-529 09 70 
maria.gullberg.lorentsson@pol.gislaved.se

Inga-Maj Eleholt, socialnämnden (C)
mobil. 070-293 77 22
inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Nämndsordförande

Barn & utbildningsnämnden, ordf Maria Gullberg Lorentsson (M)
Bygg- och miljönämnden, ordf Magnus Sjöberg (C)
Fastighet- och servicenämnden, ordf Lisbeth Andersson (M)
Fritid- och folkhälsonämndens, ordf Malin Sjöblom (M)
Kulturnämnden, ordf Urban Nilsson (C)
Räddningsnämnden, ordf Niclas Palmgren (M)
Socialnämnden, ordf Inga-Maj Eleholt (C)
Tekniska nämnden, ordf Håkan Josefsson (C)
Valnämnden, ordf Kim Westlund (M)
Överförmyndarnämnden, ordf Lis Melin (M)

Gruppledare för partierna

Moderaterna
Anton Sjödell
anton.sjodell@pol.gislaved.se

Centerpartiet
Carina Johansson,
carina.johansson@pol.gislaved.se

Kristdemokraterna
Lennart Kastberg
lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Liberalerna
Fredrik Sveningson
fredrik.sveningson@pol.gislaved.se

Socialdemokraterna
Marie Johansson
marie.johansson@pol.gislaved.se

Miljöpartiet
Peter Bruhn
peter.bruhn@pol.gislaved.se

Kommunistiska partiet
Curt Vang
curt.vang@pol.gislaved.se

Vänsterpartiet
Bengt-Ove Eriksson
bengt-ove.eriksson@pol.gislaved.se

Sverigedemokraterna
Mattias Johansson
mattias.johansson@pol.gislaved.se

Westbopartiet
Sven Johansson
sven.johansson@pol.gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-18