Befolkningsstatistik

I Gislaveds kommun bor det 29 623 invånare (30 juni 2021). Detta innebär en minskning med 12 invånare under första havlan av året. Minskningen beror i första hand på att utflyttningen under perioden varit något högre än inflyttningen till kommunen. Dock har födelsenettot varit positivt och med både fler födslar och färre dödsfall än första halvåret 2020.


Sidan uppdaterades senast: