KKiK, kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomför varje år en kvalitetsundersökning som heter "kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar Gislaveds kommun i.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Viktigt för Gislaveds kommun att delta

Gislaveds kommun tycker det är viktigt att våra invånare får information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Vi vill också föra en dialog kring resultatet med våra invånare. Det är två stora anledningar till att vi medverkar i denna nationella undersökning.

Resultatet är dessutom en bra grund i arbetet med att ständigt förbättra våra verksamheter och service till våra invånare.


Sidan uppdaterades senast: