Sammanträdesdagar 2019

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2019. För mer information se respektive sida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Börjar 18.30 alla tillfällen förutom 16 maj då det börjar kl. 10.00 och 21 november då det börjar 10.00 samt 12 december då det börjar 17.00.

Sammanträdesdagar 2019, jan-jun

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

31

28

28

25

 16

17

Kommunstyrelsen

16, 30

13, 27

13, 27

10, 17

2, 15, 28

12

Barn- och utbildningsnämnden

8, 29

12, 19

26

23

28

18

Bygg- och miljönämnden

8, 29

26

26

 23

21

25

Fastighet- och servicenämnden

30

20

27

8, 24

22

26

Fritid- och folkhälsonämnden

29

 12


2

 14

18

Kulturnämnden

7

11


8

20

17

Socialnämnden

2, 29

19

19

9

 21

18

Teknisk nämnd

16, 29

26

26

23

21

18

Räddningsnämnd


6

27


 2

10

Överförmyndarnämnd


15


5


14


Sammanträdesdagar 2019, jul-dec

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige


29

26

24

21

12

Kommunstyrelsen


14, 28

11, 25

9, 23

6, 20, 27

11

Barn- och utbildningsnämnden


27

10, 24

15, 22

19

17

Bygg- och miljönämnden


27

24

22

19

12

Fastighet- och servicenämnden


 28

11, 25

 23

20

18

Fritid- och folkhälsonämnden10

29


17

Kulturnämnden9


4

16

Socialnämnden


27

10, 24

29

26

17

Teknisk nämnd


27

24

22

19

16

Räddningsnämnd


27

24

 21


 2

Överförmyndarnämnd6


1

12


KONTAKTCENTER

Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00,länk till annan webbplats öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en Felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-18