Sammanträdesdagar 2020

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2020.

Kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och hålls alltid i kommunhuset i Gislaved. I princip startar alla fullmäktigemöten klockan 18.30, men det finns ett par undantag enligt följande

  • 22 oktober börjar sammanträdet klockan 18.30
  • 10 december börjar sammanträdet klockan 10.00
  • Samtliga andra möten startar klockan 18.30

Kommunen videosänder även samtliga kommunfullmäktigemöten på vår webbplats, om du hellre vill följa sändningen på distans.


Sammanträdesdagar, januari-juni

Politiskt organ

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

januari

28

februari

27

mars

26

april

23

maj 

14

juni

15

Kommunstyrelsen

januari

15

februari

5, 19, 26

mars

11, 25

april

1, 22, 29

maj

13, 27

juni

10

Barn- och utbildningsnämnden

inget i
januari

 februari

18

mars

3, 31

april

28

inget i

maj

juni

9

Bygg- och miljönämnden

januari

28

februari

25

mars

24

april 

21

maj

19

juni

23

Fastighet- och servicenämnden

januari

22

februari

19

mars

25

april

22

maj

20

juni

17

Fritid- och folkhälsonämnden

inget i
januari

februari 

11

mars

31

inget i
april

maj 

19

juni

16

Kulturnämnden

inget i

januari

februari

10

mars

30

inget i

april

maj

18

juni

15

Socialnämnden

januari

21

februari

18

mars

31

april

28

maj 

26

juni

23

Teknisk nämnd

inget i

januari

februari

11

mars

10

april

7

maj

5

juni

9

Räddningsnämnd

januari

30

februari

25

inget i

mars

april

1

maj 

5

juni

2

Överförmyndarnämnd

inget i

januari

februari

14

mars

27

inget i

april

inget i

maj

juni

11

Sammanträdesdagar, juli-december

Politiskt organ

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

inget i

juli

augusti

27

september

24

oktober

22

november

19

december

10

Kommunstyrelsen

inget i

juli

augusti

12, 26

september

9, 23

oktober

7, 21

november

4, 18, 25

december

9

Barn- och utbildningsnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

8, 29

okotber

20

november

3

december

15

Bygg- och miljönämnden

inget i

juli

augusti

25

september

22

oktober

20

november

17

december

15

Fastighet- och servicenämnden

inget i

juli

augusti 

26

september

23

oktober

 21

november

18

december

16

Fritid- och folkhälsonämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

8

oktober

27

inget i

november

december

15

Kulturnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

9

oktober

26

inget i

november

december

14

Socialnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

8

oktober

6

november

3

december

15

Teknisk nämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

8

oktober

6

november

3

december

8

Räddningsnämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

1

oktober 

19

inget i

november

december 

1

Överförmyndarnämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

3

oktober

30

inget i

november

december

11
KONTAKTCENTER

Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Ställ en fråga länk till annan webbplats
Lämna en synpunktlänk till annan webbplats
Gör en felanmälanlänk till annan webbplats
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handlinglänk till annan webbplats)

Mer kontaktinformationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-22