Stipendium, fonder och utmärkelser

I kommunen finns ett antal stipendium, fonder och utmärkelser som du kan ansöka om och/eller bli tilldelad. På den här sidan hittar du en sammanställning av samtliga med möjlighet att klicka dig vidare för mer information och möjlighet att nominera eller söka. 

Stipendium

Bodil Axelssons klarinettstipendium

Med start våren 2022 finns det ett stipendium för klarinettelever på Musikskolan som delas ut årligen i 5 år.

Stipendiet är 5000 kronor och delas ut till en välförtjänt klarinettelev i Musikskolan Gislaved. Stipendiater utses av Musikskolans lärare.

Hållbarhetsstipendium

Sedan 2021 delar kommunen ut ett hållbarhetsstipendium i slutet av året för att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas insatser, åtgärder och kunskaper för att stärka den ekonomiska, miljömässiga eller sociala hållbarheten.

Kulturstipendium
Kulturstipendiet kan delas ut till en person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Idrottsmästare
Kommunen vill uppmärksamma goda idrottsprestationer, utförda av enskilda utövare eller lag från kommunen. Kommunens föreningar/privatpersoner uppmanas att meddela vilka som vunnit SM-, NM-, EM-, VM-Guld eller OS-medalj.

Kulturslanten
Kulturslanten är ett stipendium för unga i Gislaveds kommun. Det kan till exempel sökas för att genomföra en konsert, arrangera en modevisning eller en konstutställning. Tänk på att kultur är ett väldigt många olika saker, är du osäker på om just ditt projekt är ett kulturprojekt så kolla med oss på Kulturplatån. Under hela projektets gång får du hjälp och stöd av kulturplatåns ungdomscoach.

Priser

Kulturpriset
Kulturpriset kan delas ut till en person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Arkitekturpriset
Gislaveds kommun instiftade 2005 en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings-eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Fonder

Anders Svenssons donationsfond
Gislaveds kommun har erhållit en donationsfond vars avkastning ska användas för stipendier åt ungdomar, som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke.

Sydvattens Bolmenfond
Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden.

Bygdepengen
Föreningar i närheten av vindkraftverket i Hestra kan varje år söka bygdepengen, för att utveckla området i en positiv anda som kommer invånarna till gagn.

Gustaf Svenssons trivselfond
Stiftelsens ändamål är "trivselfrämjande åtgärder för de pensionärer som vistas på Solbacka ålderdomshem och blivande vårdcentral i Reftele." Medel för investeringar och trivselfrämjande åtgärder kan delas ut till föreningar och träffpunkter på Solbacka i Reftele. Inga bidrag ges till enskilda personer.

Strands gårds donation
Består av en gård som kommunen förvaltar. Stiftelsens ändamål är att lämna stöd ”till mindre bemedlade inom Reftele kommun vilka icke erhålla understöd av socknen.”

Medel kan delas ut till enskilda i form av en ”lov-peng” om maximalt 5000 kronor per person. Bidrag ges i huvudsak till behövande i en modern kontext, som t.ex. sökande med en svår ekonomisk situation, i socialt utanförskap, med funktionsnedsättning för aktiviteter som t.ex. lägerverksamhet. Den sökande får inte vara beviljad försörjningsstöd samt behöver vara bosatt i Reftele.

Eva Maria Jönsson Fällan donationsfond
Består av en fastighet. Stiftelsens ändamål är att denna ska ”användas till för kommunen erforderliga utgifter” vilket har tolkats som att medel kan delas ut till enskilda i form av en ”lov-peng” om maximalt 5000 kronor per person.

Bidrag ges i huvudsak till behövande i en modern kontext, som t.ex. sökande med en svår ekonomisk situation, i socialt utanförskap, med funktionsnedsättning för aktiviteter som t.ex. lägerverksamhet. Den sökande får inte vara beviljad försörjningsstöd samt behöver vara bosatt i Ås.

Oskar Johansson Skalleved fond
Du som är född, uppväxt och/eller boende i Reftele, Ås och Kållerstads socknar har möjlighet att söka stipendium för sjuksköterskeutbildning.

Premiering av personal

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande.

Premiering av personalinsatser inom socialnämndens verksamhetsområden
Socialnämnden vill premiera individer eller grupper som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom socialförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som bidrar till ökad kvalitet för de vi är till för eller för en enskild brukare. Insatsen kan också handla om förbättringar av arbetsmetoder, processer och rutiner. Insatserna kan gälla omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom socialförvaltningen kan nomineras.

Sidan uppdaterades senast: